Thứ năm, 07/12/2023 14:11 (GMT+7)
Việt Nam đã phục hồi hơn 4 nghìn ha rừng ngập mặn
Việt Nam đã phục hồi hơn 4.000 ha rừng ngập mặn. Theo Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), rừng ngập mặn chỉ chiếm 0,7% diện tích rừng toàn cầu, song có thể lưu trữ 20 tỷ tấn carbon, tương đương khoảng 2,5 lần lượng khí thải nhà kính toàn cầu.