Thứ hai, 22/04/2024 13:19 (GMT+7)
Hệ sinh thái trước nhiều nguy cơ
Việt Nam đang đứng trước một loạt vấn đề về môi trường sinh thái, trải dài từ nông thôn miền núi đến đồng bằng đô thị dù là một đất nước đa dạng sinh học cao.
Kêu gọi Thỏa thuận toàn cầu mới về ô nhiễm nhựa
Để đạt tới sự phối hợp toàn cầu trong việc giải quyết vấn đề khẩn cấp về rác thải biển và ô nhiễm nhựa, Chính phủ các nước Ecuador, Ghana, Đức và Việt Nam đang lên kế hoạch với một số quyết định hướng tới một Thỏa thuận toàn cầu mới về ô nhiễm nhựa.
Phát triển vùng nuôi tôm biển công nghệ cao
Tỉnh Bến Tre đang triển khai nhiều giải pháp phát triển ngành tôm, với mục tiêu đưa ngành này trở thành ngành công nghiệp sản xuất mũi nhọn, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái.
Ngăn chặn 'sa mạc hóa biển' trước khi quá muộn
Trong xu hướng biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường toàn cầu rất đáng lo ngại hiện nay, sa mạc hóa biển là một trong những loại hình thiên tai nguy hiểm, có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và sự phát triển bền vững ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, sa mạc hóa biển là vấn đề cấp bách cần được tập trung nghiên cứu trong quản lý môi trường biển.