Thứ năm, 22/02/2024 13:43 (GMT+7)
Thứ sáu, 01/12/2023 08:15 (GMT+7)

Nghệ An: Chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái

Theo dõi KTMT trên

UBND tỉnh Nghệ An vừa triển khai kế hoạch chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 27/11, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch số 914/KH-UBND, nhằm triển khai thực hiện đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, mc tiêu của kế hoạch nhằmchuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi,môi trường, hệ sinh thái sang các nghề khai thác hải sản có ảnh hưởng ít hơn. Từng bước nâng cao năngsuất, chất lượng, hiệu quả đội tàu cá trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi; cải thiệnmôi trường làm việc và đảm bảo 100% ngư dân chuyển đổi nghề có việc làm ổnđịnh, thu nhập đảm bảo cuộc sống sau khi chuyển đổi nghề.Giảm dần tàu cá sử dụng nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đếnnguồn lợi và môi trường sinh thái, hàng năm cắt giảm tối thiểu 1,5% đối với tàuhoạt động vùng khơi; 4-5% đối với tàu vùng lộng, vùng ven bờ.

Nghệ An: Chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái - Ảnh 1
Tàu cá nghề lưới vây đang khai thác hải sản ngoài vùng biển Bắc Trung bộ.

Cụ thể:Đến 2025, năng lực quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển nguồn lợithuỷ sản được nâng cao, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; Tổ chức tậphuấn, tuyên truyền cho ngư dân và phát huy vai trò của các tổ đồng quản lý, cộngđồng dân cư trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; Đánh giá được trữ lượng nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ và vùnglộng.

Tiếp đó, đến31/12/2025 cắt giảm được 184 tàu cá đang hoạt động (so với 01/01/2023), còn lại 3.209 chiếc (trong đó, cắt giảm tàu cá hoạt động vùng khơi 40chiếc, còn lại 1.101 chiếc và cắt giảm tàu cá hoạt động vùng lộng, vùng ven bờ 144chiếc, còn lại 2.108 chiếc). Khảo sát, xây dựng các mô hình chuyển đổi từ lưới kéo sang các nghề câu, rê có tính chọn lọc cao phù hợp với điều kiện thựctế nghề cá Nghệ An đảm bảo hiệu quả, bền vững.

Đến31/12/2030 cắt giảm được 672 tàu cá đang hoạt động (so với31/12/2025) còn lại 2.537 chiếc (trong đó, cắt giảm tàu cá hoạt động vùng khơi 96chiếc, còn lại 1.005 chiếc và cắt giảm tàu cá hoạt động vùng lộng, vùng ven bờ 576chiếc, còn lại 1.532 chiếc). Chuyển đổi 20tàu làm nghề lưới kéo khai thác vùng khơi sang nghề lồng bẫy, chụp, vây, câu, dịch vụ hậu cần, lưới rê (trừ rễthu ngừ); Chuyển đổi 100 tàu khai thác vùng biển ven bờ, vùng lộng đang làm khaithác hải sản sang nghề nuôi trồng thủy sản, dịch vụ nuôi trồng thủy sản, nghề cágiải trí, các nghề kinh tế khác.Bên cạnh đó, tập huấn nghề cho 3.000 ngư dân, có tàu cá chuyển đổi nghề phù hợp vớinghề chuyển đổi mới (kể cả ngư dân bị ảnh hưởng bởi cắt giảm tàu cá và ngư dânchuyển đổi sang nghề khai thác khác).

Để đạt được mục tiêucủakế hoạch, tỉnh Nghệ An đưa ra các nhiệm vụ như:Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thứccủa cộng đồng ngư dân về chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởngđến nguồn lợi và môi trường sinh thái;Tăng cường quản lý nhà nước về khai thác hải sản;Thực hiện, sửa đổi bổ sung Quy định tiêu chí đặc thù về cấp văn bản chấpthuận thuê, mua, cải hoán, đóng mới tàu cá theo hướng giảm nghề khai thác ảnhhưởng lớn đến nguồn lợi, tiêu tốn nhiều nhiên liệu sang nghề khai thác chọn lọc,tiêu tốn ít nhiên liệu...

Tiếp đó, hằng năm tiến hành rà soát thống kê số lượng tàu cá (trong đó chú trọngđiều tra tàu cá làm nghề lưới kéo, lưới rê thu ngừ) trên địa bàn toàn tỉnh.Khuyến khích chuyển đổi nghề, ứng dụng hoa học kỹ thuật. Khảo sát nhu cầu chuyển đổi nghề từ nghề khai thác hải sản xâm hại, hủydiệt nguồn lợi thủy sản (lưới kéo) sang các nghề có tính chọn lọc cao phù hợp vớiđiều kiện thực tế nghề khai thác hải sản tại Nghệ An, đảm bảo hiệu quả, bền vững.Triển khai các đề tài ứng dụng khoa học, điều tra về các loài thủy sản, hìnhthành khu vực cư trú nhân tạo cho các loài hải sản, tổ chức quản lý khu vực có hệsinh thái đa dạng.

Quang Trường

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Tin mới