Thứ bảy, 28/05/2022 12:04 (GMT+7)
Không khí khu vực phía Nam một số điểm bị ô nhiễm cục bộ
Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Môi trường, ô nhiễm không khí đang có xu hướng gia tăng tại các đô thị lớn và các khu công nghiệp. Đối với khu vực phía Nam, môi trường không khí 6 tháng đầu năm 2020 bị tác động do bụi lơ lửng tổng số và tiếng ồn vượt giới hạn cho phép khoảng từ 56,7% – 68,5% ; một số điểm bị ô nhiễm cục bộ…