Thứ sáu, 02/12/2022 03:40 (GMT+7)
"Gỡ vướng" thực thi Luật Quy hoạch
Nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành được Đoàn giám sát của Quốc hội chỉ rõ và đưa ra nhiều giải pháp nhằm “gỡ vướng”.