Thứ hai, 26/02/2024 02:11 (GMT+7)
Kiểm soát chặt các nguồn khí thải
Việt Nam sẽ đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống truyền số liệu quan trắc khí thải tự động liên tục từ các cơ sở sản xuất về sở TN&MT địa phương và Bộ TN&MT.