Thứ năm, 29/02/2024 13:21 (GMT+7)
Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2023
Để nâng cao năng lực sản xuất cho toàn bộ nền kinh tế trong năm và những năm tiếp theo, ngay từ các tháng đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư.
3 kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2023
Báo cáo thường niên kinh tế và thương mại Việt Nam 2023 chỉ ra 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế trong năm 2023 đều đưa ra dự báo GDP cả năm vượt 6%, trong bối cảnh nhiều áp lực do tăng trưởng của của nhiều nền kinh tế ở gần “bờ vực suy thoái”.