Thứ bảy, 20/08/2022 06:24 (GMT+7)
Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường: Đâu là điểm mới trong đánh giá tác động môi trường?
Theo thông tin mới nhất từ Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Bộ đã tiếp thu, chỉnh lý ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 47 về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Từ đó, Bộ đã chỉnh sửa một số nội dung trong dự thảo Luật, trong đó có đánh giá tác động môi trường (ĐTM).