Thứ năm, 01/06/2023 22:06 (GMT+7)
Độc đáo nghi lễ dựng Nêu ngày Tết trong Đại Nội Huế
“Thướng Tiêu” (hay còn gọi dựng Nêu) là một nghi thức truyền thống của dân tộc cũng là một nghi lễ quan trọng vào đầu năm mới của triều Nguyễn. Cây Nêu dựng trong Đại Nội (thành phố Huế) là một cây tre có kích thước lớn, dài 15m, được các lính vệ rước từ điện Thái Hòa về Thế Miếu, nơi thờ các vị vua triều Nguyễn.