Thứ năm, 01/06/2023 06:45 (GMT+7)
Tháng 4, gần 16 nghìn doanh nghiệp thành lập mới
Sau tháng giảm nhẹ, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 4/2023 đã bật tăng trở lại. Cả nước có gần 16.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 154,6 nghìn tỷ đồng; tăng 12,3% về số doanh nghiệp, tăng 6,2% về vốn đăng ký.