Thứ bảy, 23/09/2023 08:13 (GMT+7)
Thứ năm, 07/07/2022 08:34 (GMT+7)

Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án 103 Trung ương làm việc với VUSTA

Theo dõi KTMT trên

Bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị VUSTA chủ động hơn nữa trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Sáng 6/7, tại Hà Nội, Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án 103 Trung ương do bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Tham gia Đoàn Khảo sát còn có ông Triệu Tài Vinh - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Minh Nhựt - Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương).

Về phía Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ông Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ông Lê Công Lương, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và cùng nhiều vị đại biểu khác trong khối Liên hiệp Hội và các đơn vị thành viên.

Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án 103 Trung ương làm việc với VUSTA - Ảnh 1
Bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với VUSTA.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho biết, Ban Bí thư đã giao nhiệm vụ cho Ban Dân vận là cơ quan chủ trì và phối hợp với một số cơ quan liên quan để tham mưu cho Ban Bí thư nghiên cứu, đánh giá chức năng, nhiệm vụ, mô hình hoạt động của các tổ chức hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu VUSTA báo cáo đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quá trình hoạt động; đồng thời nêu rõ những đề xuất, kiến nghị của mình.

Kiến nghị của VUSTA

Thay mặt VUSTA, ông Nguyễn Quyết Chiến đã trình bày khái quát về vai trò, vị trí, hệ thống tổ chức của VUSTA; về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và các quy chế hoạt động hiện hành của VUSTA; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) nước nhà.

Theo Tổng Thư ký Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng" (ngày 15/9/2021), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương những đóng góp, cống hiến to lớn của đội ngũ trí thức KH&CN, của nhiều thế hệ các nhà khoa học nước nhà, của VUSTA.

"Thời gian qua, Liên hiệp Hội đã phát huy tối đa vai trò là hạt nhân tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo, là một trong những cái nôi ươm mầm KH&CN hiệu quả, là môi trường thuận lợi để tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN trong và ngoài nước, phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân của đội ngũ trí thức, là nơi để các trí thức KH&CN thể hiện trí tuệ, sức sáng tạo và có những đóng góp tích cực cho đất nước", Thủ tướng phát biểu trong hội nghị ngày 15/9/2021.

Ông Nguyễn Quyết Chiến cho biết, từ sau Đại hội lần thứ VIII, toàn hệ thống Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao và đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới.

Dựa trên tình hình thực tế và nhu cầu phát triển của VUSTA, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã có một số kiến nghị đề xuất với Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án 103.

Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án 103 Trung ương làm việc với VUSTA - Ảnh 2
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án 103 Trung ương với VUSTA.

Cụ thể, VUSTA đề nghị Ban Dân vận Trung ương và các cơ quan liên quan xem xét, đồng thuận với Liên hiệp Hội Việt Nam về Đề án tổ chức bộ máy và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã trình Ban Bí thư.

Đề nghị Ban Dân vận Trung ương trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và Quy chế hoạt động khung của các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ có sự cân nhắc phù hợp, bảo đảm nhất quán về vai trò, vị trí, địa vị pháp lý của Liên hiệp Hội Việt Nam ở Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Đảng, Nhà nước quy định cụ thể trong suốt nhiều năm qua.

Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương có văn bản Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị, phù hợp với đặc điểm, tình hình của Liên hiệp Hội ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là các tổ chức có Đảng đoàn, bảo đảm thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà.

Đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm có kế hoạch cụ thể nhằm thể chế hóa, ban hành các quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ, tạo điều kiện thuận lợi về tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam để thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam được quy định tại Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị và Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị.

Đề nghị Ban Dân vận Trung ương phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với các tổ chức trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, góp phần ổn định tư tưởng chính trị trong đội ngũ trí thức, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ động hơn nữa trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Sau khi nghe phần báo cáo, kiến nghị của VUSTA, bà Bùi Thị Minh Hoài đã chúc mừng những thành tựu to lớn mà VUSTA đã đạt được. Sau gần 40 năm hình thành và phát triển, VUSTA đã có bước trưởng thành vượt bậc, ngày càng hoàn thiện sau mỗi kỳ Đại hội.

“Ngay từ khi Đảng và Nhà nước quyết định thành lập VUSTA đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và vai trò của tổ chức là tập hợp đoàn kết, vận động và phát huy được tầng lớp tinh hoa trí tuệ của đội ngũ trí thức, để đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước.

Thay mặt cho Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án 103 Trung ương xin được tiếp thu hết những ý kiến, kiến nghị mà đại diện VUSTA đưa ra trong buổi làm việc ngày hôm nay. Do thời gian làm việc bị hạn chế, Đoàn Khảo sát yêu cầu VUSTA thống nhất lại nội dung báo cáo và gửi lại Đoàn Khảo sát trong thời gian gần nhất”, bà Hoài lưu ý.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng đề nghị VUSTA chủ động hơn nữa trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Có rất nhiều vấn đề mà VUSTA có thể bám sát được, đơn cử như Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua và Chính phủ phê duyệt.

Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án 103 Trung ương làm việc với VUSTA - Ảnh 3
Ông Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án 103 Trung ương.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, ông Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự khi được Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án 103 Trung ương dẫn đầu là bà Bùi Thị Minh Hoài về làm việc.

“Thông qua buổi làm việc, chúng ta có thể hiểu thêm về công tác dân vận; đồng thời có dịp báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ, mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động, đề xuất kiến nghị của VUSTA. Chúng tôi rất trân trọng ý kiến góp ý của Trưởng Ban Dân vận Trung ương; nó phù hợp với những nội dung mà Đoàn Chủ tịch VUSTA đã thảo luận, tích hợp trong báo cáo trình Ban Bí thư về “Đề án về tổ chức bộ máy và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam” mà Ban Bí thư yêu cầu thực hiện”, ông Dũng chia sẻ.

Theo Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, trong bối cảnh tình hình thế giới đang chuyển biến vô cùng nhanh chóng, khó lường trên nền tảng khoa học công nghệ phát triển cao chưa từng có, thì việc xây dựng Đề án 103 là rất cần thiết. Đề án này liên quan mật thiết đến hoạt động của các tổ chức hội quần chúng, trong đó có VUSTA.

Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án 103 Trung ương làm việc với VUSTA - Ảnh 4
Các đại biểu tham dự buổi làm việc giữa Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án 103 Trung ương và VUSTA chụp ảnh lưu niệm.

“VUSTA được Đảng và Nhà nước thành lập với chức năng nhiệm vụ cơ bản là, tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học công nghệ vì sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Niềm tin của Đảng và Nhà nước vào đội ngũ này chưa bao giờ thay đổi và ngày càng được nâng cao hơn.

Trong quá trình làm việc, chúng tôi rất trân trọng ý kiến đóng góp của bà Bùi Thị Minh Hoài, cùng các cán bộ trong Đoàn Khảo sát. Thay mặt VUSTA, tôi mong rằng, Đoàn Khảo sát sẽ lắng nghe, chia sẻ, đồng thời truyền đạt những kiến nghị của VUSTA tới Ban Bí thư...”, ông Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Khánh Ly - Hoàng Hải

Bạn đang đọc bài viết Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án 103 Trung ương làm việc với VUSTA. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Tầm nhìn mới về điện khí LNG cho phát triển bền vững
“Diễn đàn đảm bảo an ninh năng lượng để phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam” sẽ diễn ra vào lúc 14h00 ngày 20/9/2023 tới đây tại Hội trường tầng 18, tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Hà Nội do Tạp chí Kinh tế Môi trường phối hợp tổ chức.

Tin mới

Tân chủ tịch Ngân hàng SCB là ai?
Trước khi được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao nhiệm vụ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng SCB, ông Phan Đình Điền từng có 30 năm công tác tại Agribank và là thành viên Hội đồng Thành viên của ngân hàng này.