Thứ ba, 16/07/2024 18:56 (GMT+7)
Thứ tư, 25/05/2022 08:55 (GMT+7)

Đảng bộ VUSTA học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)

Theo dõi KTMT trên

Trong 2 ngày (23-24/5), Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Hội nghị quán triệt nội dung Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư khóa XIII; sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của Đảng bộ VUSTA được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang -  Thủ đô Khu giải phóng, trung tâm lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám của cả nước. Đây cũng là nơi thành lập Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Hội nghị diễn ra trong tháng 5 với những ngày lễ lớn của đất nước: Kỉ niệm 47 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Kỉ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch nước Hồ Chí Minh... 

Đảng bộ VUSTA học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) - Ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII do Đảng ủy VUSTA tổ chức ngày 24/5.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc cùng các đảng viên chi bộ Cơ quan Trung ương VUSTA; Đại diện lãnh đạo Hội ngành toàn quốc và các đơn vị thuộc VUSTA. PGS.TS Trương Mạnh Tiến - Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch VUSTA, Phó Chủ tịch Thường trực VIASEE tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy VUSTA Phạm Quang Thao cho biết, Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm giúp cán bộ, đảng viên của  VUSTA và các Hội thành viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới về thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII).

Trên cơ sở đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đảng bộ VUSTA học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) - Ảnh 2
Đồng chí Phạm Quang Thao -  Bí thư Đảng ủy VUSTA phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe PGS.TS.NGND Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, giới thiệu, truyền đạt nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Quy định số 37, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.

Đây là hai văn kiện quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành, thể hiện quyết tâm của Đảng ta về việc kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đảng bộ VUSTA học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) - Ảnh 3
PGS.TS.NGND Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, giới thiệu, truyền đạt nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII).

PGS.TS.NGND Phùng Hữu Phú đã tập trung làm rõ các vấn đề như: Vì sao tất cả cán bộ đảng viên phải nghiên cứu, học tập, quán triệt tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương; những điểm mới, điểm nhấn của Kết luận số 21-KL/TW; những nội dung mới của Quy định số 37-QĐ/TW.

Theo đó, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để kế thừa, bổ sung, phát triển nhiều nội dung quan trọng của các Nghị quyết Trung ương trước đây; nhất là Nghị quyết Trung trong 4 (khoá XII) về xây dựng, chính đốn Đảng.

Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương đã thể hiện sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi tư tưởng, chỉ đạo là phải chủ động tiến công mạnh mẽ hơn không chỉ trong xây dựng chỉnh đốn Đảng mà còn cả trong việc xây dựng hệ thống chính trị; không chỉ đối với đảng viên và các cấp ủy, tổ chức đảng mà còn mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, nhất là ở các cơ quan thực thi pháp luật, những đối tượng có chức, có quyền, những nơi có nhiều đặc quyền, đặc lợi, kể cả các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đảng bộ VUSTA học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) - Ảnh 4
 Đồng chí Lê Công Lương, đại diện chi bộ cơ quan VUSTA trình bày báo cáo.

Bên cạnh đó, mục tiêu được xác định trong Kết luận đòi hỏi cao hơn và sát hợp hơn với tình hình mới. Đó là đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa "xây" và "chống", trong đó, "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, "chống" là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách.

Đảng bộ VUSTA học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) - Ảnh 5
PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch VUSTA -Bí thư Chi bộ Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đối với việc ban hành Quy định số 37 thay thế cho Quy định số 47 là nhằm bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về những điều đảng viên không được làm. Đó là những căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đảng bộ VUSTA học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) - Ảnh 6
Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu tổ chức về nguồn thăm Thủ đô kháng chiến, khu ATK Tân Trào, Tuyên Quang.

Tại Hội nghị, đại diện chi bộ cơ quan VUSTA, chi bộ Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam và đại diện Đoàn Thanh niên VUSTA đã trình bày các báo cáo chuyên đề, trao đổi, thảo luận về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hà Nam

Bạn đang đọc bài viết Đảng bộ VUSTA học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nóng: Nổ bình gas tại Vĩnh Phúc, 5 người bị bỏng nặng
Vụ nổ lớn do bình gas vào sáng 16/7 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã khiến cho các nạn nhân bị bỏng tuột da và đều phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ có chủ nhà và 4 thợ đang thi công.
Ban Kinh tế Trung ương làm việc với tỉnh Gia Lai
Tại buổi làm việc đoàn đã tập trung xem xét những vấn đề nổi cộm, cấp thiết, nhất là công tác đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW và Kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị.
Tuyên Quang: Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo năm 2024
Liên hoan là dịp để đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh giao lưu học hỏi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kết nối tạo môi trường, không gian dành cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo, từ đó thúc đẩy phong trào sáng tạo trẻ ngày càng phát triển...

Tin mới