Thứ hai, 26/09/2022 23:51 (GMT+7)
Đất Thủ Thiêm khi nào đấu giá lại khi hai công ty bỏ cọc?
Theo quy định, khi có công ty xin bỏ cọc, TP.HCM sẽ giao cho một cơ quan chức năng mời đơn vị này lên, hướng dẫn các thủ tục theo quy định pháp luật để hủy hợp đồng mua bán đã ký trước đó cũng như thông báo quyền, nghĩa vụ phát sinh khi hủy hợp đồng.