Thứ năm, 21/10/2021 06:35 (GMT+7)
Động lực tăng trưởng của năm 2019 nằm ở đâu?
Thảo luận về kết quả triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đã đề cập đến vấn đề về động lực tăng trưởng. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, động lực tăng trưởng kinh tế của năm 2019 đến từ cả phía cung và phía cầu.
Thu, chi ngân sách ngày càng tích cực
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nhận định, thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) ngày càng bền vững hơn. Đồng thời Bộ trưởng cũng cho biết nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu của các Đại biểu Quốc hội về thu, chi NSNN.