Thứ ba, 16/08/2022 02:53 (GMT+7)
Phí dịch vụ môi trường là gì?
Phí dịch vụ môi trường là một dạng phí phải trả khi sử dụng một số dịch vụ môi trường. Mức phí tương ứng với chi phí cho dịch vụ môi trường đó. Bên cạnh đó, phí dịch vụ môi trường còn có mục đích hạn chế việc sử dụng quá mức các dịch vụ môi trường.
Long An giám sát chặt chất thải rắn công nghiệp
Sở Tài nguyên và Môi trường Long An đề nghị tăng cường phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm.