Thứ năm, 11/08/2022 03:40 (GMT+7)
Tạp chí Xây dựng điện tử chính thức ra mắt bạn đọc
Ngày 1/1/2022, Tạp chí Xây dựng (Tạp chí của Bộ Xây dựng) đã chính thức ra mắt bạn đọc Tạp chí Xây dựng điện tử tại địa chỉ http://tapchixaydung.vn. Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt, phù hợp với xu thế của báo chí hiện đại trong kỷ nguyên số hiện nay.