Thứ bảy, 13/08/2022 23:23 (GMT+7)
Đồng Nai quyết tâm phủ xanh đất trống
Với nhiệm vụ trồng 2,5 triệu cây xanh, UBND huyện Định Quán cần huy động cả hệ thống chính trị, rà soát, đánh giá những diện tích giao khoán, trồng những nơi có đất, trồng bổ sung diện tích rừng chưa phủ xanh.