Thứ bảy, 03/06/2023 07:59 (GMT+7)
Bảo tồn, phát huy giá trị Vịnh Hạ Long
Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long luôn được xác định là động lực phát triển du lịch của thành phố Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh. Do đó, thời gian qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị của Vịnh Hạ Long luôn được đặt lên hàng đầu.