Thứ ba, 16/07/2024 11:13 (GMT+7)
Thiên tai bất thường, thiệt hại khó lường
Tiến bộ khoa học kỹ thuật ngày nay đã giúp con người dự báo chính xác thời điểm xảy ra thiên tai, giảm bớt thiệt hại về người và của, nhưng biến đổi khí hậu trong những năm gần đây đã khiến thiên nhiên ngày càng khó lường.