Thứ hai, 15/07/2024 04:15 (GMT+7)
Thứ bảy, 06/07/2024 16:00 (GMT+7)

Bà Rịa - Vũng Tàu: Triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước

Theo dõi KTMT trên

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 1691/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước 28/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch triển khai Luật Tài nguyên nước tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được xây dựng với mục đích: Xác định rõ ràng nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức liên quan. Nhờ đó, đảm bảo việc triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên toàn địa bàn tỉnh; Quy định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc phối hợp chặt chẽ sẽ góp phần thúc đẩy hiệu quả triển khai Luật, tránh chồng chéo, ách tắc trong quá trình thực thi.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước - Ảnh 1

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chịu trách nhiệm về việc hỗ trợ UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và thị xã, các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu theo Kế hoạch. Ngoài ra, Sở TN&MT cần phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Kế hoạch. Đồng thời, Sở cũng có nhiệm vụ báo cáo với UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch theo định kỳ.  

Bên cạnh đó, các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và thị xã; các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm lập dự toán kinh phí trong ngân sách hàng năm được giao theo phân cấp ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp theo quy định pháp luật, trình cấp có thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch đã chi tiết hóa các nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cho từng cấp, ngành, địa phương, đảm bảo sự đồng thuận và phối hợp hiệu quả trong quá trình triển khai Luật Tài nguyên nước. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Theo đó, địa phương sẽ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm sau: Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Tài nguyên nước; Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước; Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao trong Luật. 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khuyến khích các cơ quan, tổ chức liên quan kịp thời phản ánh nếu gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Với sự quyết tâm và chung tay của các cấp, ngành, địa phương và người dân, Kế hoạch triển khai Luật Tài nguyên nước tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được thực hiện hiệu quả, góp phần bảo vệ nguồn nước và phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương.

Thanh Trúc

Bạn đang đọc bài viết Bà Rịa - Vũng Tàu: Triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tuyên Quang: Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo năm 2024
Liên hoan là dịp để đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh giao lưu học hỏi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kết nối tạo môi trường, không gian dành cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo, từ đó thúc đẩy phong trào sáng tạo trẻ ngày càng phát triển...