Chủ nhật, 22/05/2022 23:37 (GMT+7)
'Không thể cứ thấy vốn FDI vào là thích'
Vốn FDI vào Việt Nam tính đến 20/1/2022, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 2,1 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, các dự án đăng ký cấp mới giảm 70,7% về số vốn và tăng 119,1% về số dự án, theo Tổng cục Thống kê cho biết.
Năm 2021, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,2%
Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến 20/12/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020.
Vốn FDI nâng tầm lớn mạnh vùng đất nông nghiệp
Hơn 35 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã rót vào Bình Dương trong những năm qua đã nâng tầm từ một tỉnh nông nghiệp trở thành địa phương phát triển năng động, góp phần đưa tỉnh sớm về đích “công nghiệp hóa - đô thị hóa” trong cả nước.