Chủ nhật, 02/04/2023 02:59 (GMT+7)
Vốn FDI đầu tư vào bất động sản đạt 2,6 tỷ USD
Bộ Xây dựng cho biết, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực bất động sản trong năm 2021 với tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2020.
'Không thể cứ thấy vốn FDI vào là thích'
Vốn FDI vào Việt Nam tính đến 20/1/2022, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 2,1 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, các dự án đăng ký cấp mới giảm 70,7% về số vốn và tăng 119,1% về số dự án, theo Tổng cục Thống kê cho biết.
Năm 2021, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,2%
Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến 20/12/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020.