Thứ tư, 05/10/2022 18:42 (GMT+7)
VNGreen - Mạng xã hội vì một Việt Nam Xanh
Mạng xã hội là nền tảng tốt để tạo nên ý thức cộng đồng. Những hành động, thông điệp ý nghĩa đều được nhân rộng qua các nền tảng mạng xã hội. Sự ra đời của VNGreen – Mạng xã hội Vì môi trường đầu tiên ở Việt Nam nằm trong dòng chảy phát triển chung ấy.
Vngreen.vn - Mạng xã hội vì 1 Việt Nam xanh
Mạng xã hội là một nền tảng tốt để tạo nên ý thức cộng đồng cho con người nói chung. Những hành động, những thông điệp ý nghĩa đều được nhân rộng qua các nền tảng mạng xã hội.