Thứ bảy, 24/02/2024 19:59 (GMT+7)
Ngành xây dựng 'xanh' hơn với vật liệu bền vững
Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Bằng việc sử dụng các loại vật liệu có sẵn trong tự nhiên sẽ giảm được công đoạn chế biến và xử lý, tiến gần hơn đến mục tiêu phát triển bền vững.