Thứ ba, 21/05/2024 14:34 (GMT+7)
Thứ sáu, 12/04/2024 19:00 (GMT+7)

Vận động nhân dân và các thành phần kinh tế tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng

Theo dõi KTMT trên

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có có Văn bản số 2515/BNN-LN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai đến năm 2030.

Trong văn bản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp trong xã hội về vai trò, chức năng của hệ sinh thái rừng trong bảo tồn đa dạng sinh học và phòng, chống thiên tai; vận động nhân dân và các thành phần kinh tế tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng, nâng cao chất lượng rừng nhằm phát huy các giá trị tổng hợp của hệ sinh thái rừng.

Chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể khu vực, loại rừng, diện tích rừng, đối tượng rừng, trạng thái rừng phân theo chủ quản lý rừng cần nâng cao chất lượng nhằm bảo tồn hệ sinh thái và phòng, chống thiên tai.

Vận động nhân dân và các thành phần kinh tế tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng - Ảnh 1
Vận động nhân dân và các thành phần kinh tế tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố áp dụng các biện pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng rừng trên cơ sở hướng dẫn tại các thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng thời lựa chọn, xây dựng các mô hình điểm nâng cao chất lượng rừng bằng nhiều loài cây bản địa có cấu trúc đa tầng, tán...

Song song với đó là tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và có có biện pháp hiệu quả nhằm ngăn ngừa các tác động tiêu cực đến diện tích rừng nâng cao chất lượng; ứng dụng công nghệ tiên tiến theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học...

Về nguồn vốn thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương đa dạng hóa các nguồn vốn thực hiện nâng cao chất lượng rừng, bao gồm: nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm; huy động nguồn xã hội hóa, nguồn vốn tự có, huy động hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đầu tư, nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 7/2/2024, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 171/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai đến năm 2030.

Mục tiêu chung của Đề án là nâng cao chất lượng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên nhằm phát huy tốt chức năng của từng loại rừng, bảo tồn hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học, tăng cường trữ lượng các – bon của rừng và phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; góp phần phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đề án đặt mục tiêu cụ thể tổng diện tích rừng được nâng cao chất lượng là 240.000 ha, trong đó, rừng đặc dụng 36.000 ha; rừng phòng hộ 138.000 ha; rừng sản xuất là rừng tự nhiên 66.000 ha.

Chất lượng rừng tự nhiên là rừng nghèo, rừng nghèo kiệt và rừng chưa có trữ lượng được cải thiện về trữ lượng rừng, đa dạng tổ thành loài cây và cấu trúc rừng đáp ứng yêu cầu về bảo tồn hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học và phòng chống thiên tai.

Đề án được triển khai, thực hiện trên phạm vi của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thuộc khu vực trung du và miền núi thường xảy ra thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, có diện tích rừng cần nâng cao chất lượng góp phần bảo tồn hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học và phòng, chống thiên tai thuộc 03 vùng kinh tế – xã hội, bao gồm: Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Tây Nguyên. Khuyến khích các địa phương khác có điều kiện phù hợp thực hiện các nội dung của Đề án này.

H.A

Bạn đang đọc bài viết Vận động nhân dân và các thành phần kinh tế tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Một ý tưởng lành, một thế giới xanh!
Đó là chủ đề chung của hội thi “Chiến dịch đoàn kết vì môi trường xanh” (Green Unity Campaign) nhằm truyền tải thông điệp chung tay bảo vệ môi trường sống.
Tăng cường công tác quản lý tín chỉ carbon
Ngày 2/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý tín chỉ carbon nhằm thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định.

Tin mới