Thứ năm, 21/10/2021 00:35 (GMT+7)
Amazon hùng vĩ, bây giờ ở đâu?
Trong 50 năm qua, 17% diện tích rừng Amazon đã biến mất. Những bức ảnh cho thấy rừng Amazon từ lá phổi xanh của thế giới đã trở thành chứng tích cho sự tàn phá của con người.