Thứ ba, 23/07/2024 10:26 (GMT+7)
Giữ rừng thêm những mùa xuân
Mùa xuân mới đang về trên đất nước ta, nhưng với những người “giữ rừng” ở Bảo Thắng ngày đêm vẫn miệt mài tuần tra, bảo vệ rừng. Bởi với họ tết cũng gắn với rừng, vui Xuân nhưng nhiệm vụ bảo vệ rừng vẫn phải nghiêm túc thực hiện.