Thứ ba, 19/10/2021 21:36 (GMT+7)
Nổi lửa, giữ lửa và cái chớp mắt lịch sử
“Lửa” chống tham nhũng, “lửa” nhiệt huyết phát triển kinh tế cùng bùng lên trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Nổi lửa khó khăn, nhưng giữ lửa còn khó khăn hơn khi một nhiệm kỳ, theo nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, “chỉ là cái chớp mắt của lịch sử”.
Sau ánh chớp không phải niềm nuối tiếc
Kể cả thời khắc khó khăn nhất, cảm nhận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về 'cơ đồ đất nước chưa bao giờ có được như ngày nay' vẫn luôn đúng. Như trong đại dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thấy Tổ quốc đón thời cơ mới.
Mười năm, ba mặt trận và ‘bó đuốc’ đại đoàn kết
Bước vào năm cuối chặng đường 10 năm, đất nước mở mặt trận thứ ba chiến đấu với đại dịch cùng lúc với mặt trận chống tham nhũng, mặt trận phát triển kinh tế. Mười năm, ba mặt trận và chung 'bó đuốc' đại đoàn kết trên cung đường Tổ quốc mùa Xuân.