Thứ tư, 08/12/2021 20:06 (GMT+7)
NHNN: Điều hành lãi suất phải hài hoà lợi ích các bên
Điều hành lãi suất là một công cụ của chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) luôn điều hành theo hướng bảo đảm các mục tiêu chính sách tiền tệ, đồng thời hài hoà lợi ích các bên như người gửi tiền, các tổ chức tín dụng (TCTD) và người vay.
Ngân hàng Nhà nước cảnh báo việc cho vay cầm cố sổ tiết kiệm
Mới đây, Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản gửi đến các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (không bao gồm Quỹ Tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô) về việc cảnh báo cho vay cầm cố sổ tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn vay.