Thứ hai, 26/02/2024 05:33 (GMT+7)
Big Data tại Việt Nam đang được thực hiện ra sao?
Big Data – hay còn được gọi là Dữ liệu lớn, là một trong những đặc trưng của kỷ nguyên số hóa. Nó được sử dụng để mô tả khối lượng khổng lồ của cả dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc, lớn đến mức khó có thể xử lý bằng phương pháp thủ công.