Thứ ba, 07/12/2021 06:53 (GMT+7)
'Bức tranh màu xám' của kinh tế toàn cầu
Dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế toàn cầu, với dự báo tốc độ tăng trưởng năm nay sẽ bị suy giảm. Các tổ chức tài chính quốc tế, tổ chức khu vực và các nước tiếp tục tìm cách hạn chế những thiệt hại do dịch bệnh gây ra, song không tránh khỏi “bóng mây” bao phủ nền kinh tế toàn cầu.