Thứ sáu, 21/06/2024 08:19 (GMT+7)
Phê Duyệt chủ trương đầu tư đường dây 500kV Nam Định I - Thanh Hóa để “giải cứu” điện miền Bắc
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1241/QĐ-TTg quyết định phê duyệt chủ trương, chấp thuận nhà đầu tư dự án đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa. Dự án có chiều dài khoảng 74,4 km với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.