Thứ sáu, 21/06/2024 09:15 (GMT+7)
3.500 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tiếp nhận số tiền ủng hộ 665 triệu đồng từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 300 triệu đồng từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và 43 triệu đồng từ Ban Đối ngoại Trung ương.