Thứ hai, 27/05/2024 01:13 (GMT+7)
Thứ bảy, 13/04/2024 19:54 (GMT+7)

Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo rà soát việc cho thuê đất tại KCN Lộc Sơn – Phú Hội

Theo dõi KTMT trên

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, BQL các KCN tỉnh xử lý những nội dung liên quan đến việc cho thuê đất KCN đối với Công ty phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn – Phú Hội.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát nội dung liên quan đến việc cho thuê đất ở khu công nghiệp (KCN) đối với Công ty phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn – Phú Hội tại Lộc Sơn và TP Bảo Lộc, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban quản lý các KCN tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện:

Rà soát, tổ chức lại mô hình hoạt động Công ty phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn – Phú Hội (theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại khoản 4, mục I văn bản  số 9762/UBND-MT ngày 06/11/2023), căn cứ quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định.

Chỉ đạo Công ty phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn – Phú  Hội rà soát, điều chỉnh quy hoạch KCN Lộc Sơn (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5004/UBND-TH2 ngày 08/06/2023), trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; Sau khi quy hoạch KCN Lộc Sơn điều chỉnh được phê duyệt, lập hồ sơ điều chỉnh ranh giới, diện tích thuê đất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xác định nghĩa vụ tài chính, miễn, giảm tiền thuê đất đối với Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn – Phú Hội theo thẩm quyền và quy định (sau khi có kết quả rà soát tổ chức lại mô hình hoạt động của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Lộc Sươn – Phú Hội).

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường cần phải rút kinh nghiệm trong quá trình tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cho Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn – Phú Hội thuê đất không đúng đối tượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo rà soát việc cho thuê đất tại KCN Lộc Sơn – Phú Hội - Ảnh 1
Khu công nghiệp Lộc Sơn (TP Bảo Lộc).

Trước đó, năm 2021, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Thông báo kết luận Thanh tra trong công tác quản lý, sử dụng đất, thu, nộp tiền cho thuê lại đất và sử dụng kinh phí tại Khu công nghiệp (KCN) Lộc Sơn và Khu công nghiệp Phú Hội từ năm 2015-2020.

Qua công tác thanh tra, ngành chức năng phát hiện có 3/26 dự án được kiểm tra có vị trí đất được bố trí không phù hợp giữa ngành nghề sản xuất kinh doanh, với quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định tại của UBND tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt quy hoạch xây dựng KCN Phú Hội.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kết luận, Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định năm 2019 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết sử dụng đất (quy hoạch ngành, nghề - lần 4) nhằm “hợp thức hóa” các sai phạm trên, bằng cách điều chỉnh, bổ sung nhóm ngành, nghề mới “khác” vào tất cả các khu quy hoạch ngành, nghề đã được tỉnh Lâm Đồng phê duyệt của KCN Phú Hội là vượt thẩm quyền.

Ngoài ra, Công ty Phát triển hạ tầng KCN đã ký 8 hợp đồng cho thuê lại diện tích 9,4ha đất tại KCN Lộc Sơn, khi chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng cho thuê đất. Và thậm chí Công ty phát triển hạ tầng KCN còn ký hợp đồng cho thuê lại đất với 3 doanh nghiệp vượt quá thời gian được cho thuê đất.

Việc thu, nộp tiền thuê đất và phí sử dụng hạ tầng tại các KCN, cũng phát hiện nhiều sai phạm. Thanh tra cho biết, có 25/86 dự án nợ tiền thuê lại đất với tổng số tiền 3,9 tỉ đồng và 47.241 USD; có 21/86 dự án nợ phí sử dụng hạ tầng với tổng số tiền 813 triệu đồng và 115.745 USD.

Trong quá trình kiểm tra, Thanh tra tỉnh lâm Đồng phát hiện nhiều chủ đầu tư chưa đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng đối với 18/31 dự án tại các KCN; hơn 10 ha đất vi phạm tại 8 dự án, chậm sử dụng từ 36 đến 135 tháng theo quy định.

PV

Bạn đang đọc bài viết Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo rà soát việc cho thuê đất tại KCN Lộc Sơn – Phú Hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới