Thứ sáu, 09/06/2023 04:09 (GMT+7)
Thứ sáu, 10/03/2023 07:10 (GMT+7)

Hợp tác lưu vực sông Mê Kông [kỳ 1]: Vai trò Uỷ hội sông Mê Kông quốc tế

Theo dõi KTMT trên

Với mục đích thúc đẩy, điều phối hoạt động phát triển, quản lý bền vững tài nguyên nước, tháng 9/1957 Ủy ban Điều phối Nghiên cứu Hạ lưu vực sông Mê Kông được thành lập và ngày 5/4/1995 đổi tên thành Uỷ hội sông Mê Kông quốc tế.

Trong thời gian 65 năm qua, Uỷ hội sông Mê Kông quốc tế (Mekong River Committee - MRC) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển ở các nước thành viên, tăng cường hợp tác giữa các thành viên và với 2 nước thượng nguồn là Trung Quốc, Myanmar và nhiều đối tác quốc tế khác. Tuy nhiên, hợp tác Mê Kông nói chung và vai trò của MRC đang đứng trước nhiều thách thức, cả do nguyên nhân chủ quan, khách quan, nên cần có sự cải tổ thực chất hơn nữa để đóng vai trò to lớn hơn...

Mê Kông là con sông lớn nhất ở Đông Nam châu Á, bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc chảy qua lãnh thổ Myanma, Lào, Thái Lan, Cămpuchia và Việt Nam. Với mục đích thúc đẩy, điều phối hoạt động phát triển, quản lý bền vững tài nguyên nước, cũng như tài nguyên có liên quan vì lợi ích chung của các quốc gia và phúc lợi của người dân thuộc lưu vực sông Mê Kông, vào tháng 9/1957 Ủy ban Điều phối Nghiên cứu Hạ lưu vực sông Mê Kông được thành lập và ngày 5/4/1995 đổi tên thành Uỷ hội sông Mê Kông quốc tế (Mekong River Committee - MRC).

Quá trình hình thành và phát triển của Uỷ hội sông Mê Kông quốc tế (MRC):

Sông Mê Kông có chiều dài 4.763 km, bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Tạng, thuộc tỉnh Thanh Hải, chảy qua Vân Nam - Trung Quốc, rồi chảy qua các nước Myanma, Lào, Thái Lan, Cămpuchia và đổ ra Biển Đông ở Việt Nam. So với các lưu vực sông trên thế giới, sông Mê Kông đứng thứ 8 về tổng lượng dòng chảy, thứ 12 về chiều dài và thứ 21 về diện tích lưu vực. Sông được chia làm 2 phần, thượng lưu vực gồm phần diện tích nằm trên đất Trung Quốc và Myanma có diện tích 189.000 km2 (chiếm 24% tổng diện tích lưu vực) và phần hạ lưu vực thuộc 4 nước Lào, Thái Lan, Cămpuchia và Việt Nam có diện tích là 606.000 km2 (chiếm 76% diện tích lưu vực).

Phần đóng góp dòng chảy trung bình vào sông Mê Kông như sau: Trung Quốc 17%, Myanmar

Để khai thác, sử dụng và bảo vệ sông quốc tế một cách hiệu quả, các quốc gia ven sông thường ký kết các điều ước quốc tế, trong đó thoả thuận xác lập những nguyên tắc liên quan đến giao thông trên sông, đánh bắt cá, xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện... Các ủy ban về sông quốc tế cũng được thành lập để điều phối hoạt động giữa các quốc gia trong việc khai thác và sử dụng nguồn nước của dòng sông.

Đối với lưu vực sông Mê Kông, nhằm mục đích sử dụng hợp lý và công bằng nguồn nước gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững, các nước hạ lưu sông Mê Kông đã nhóm họp và thành lập Uỷ ban Mê Kông. Quá trình thành lập, hoạt động và phát triển của Uỷ ban Mê Kông (từ năm 1995 gọi là Uỷ hội sông Mê Kông quốc tế - Mekong River Committee - MRC) có thể chia ra các giai đoạn như sau:

1/ Giai đoạn 1957 - 1975:

Sau khi Hiệp định Geneva lập lại hoà bình ở Đông Dương được ký kết, với sự bảo trợ Hội đồng Kinh tế châu Á và vùng Viễn Đông của Liên Hiệp Quốc (ECAFE) vào tháng 9 năm 1957 các quốc gia hạ lưu vực sông Mê Kông gồm: Cămpuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam (chính quyền Sài Gòn) đã cùng nhau xem xét và thông qua Điều lệ và thống nhất thành lập Uỷ ban phối hợp nghiên cứu khảo sát hạ lưu vực sông Mê Kông (Ủy ban Mê Kông), nhằm khai thác, khuyến khích và phối hợp phát triển tổng hợp hạ lưu vực sông Mê Kông. Uỷ ban tập trung vào huy động các nguồn vốn, kỹ thuật từ các quốc gia tài trợ và các tổ chức quốc tế cho các nghiên cứu khảo sát, đầu tư.

Đặc biệt năm 1970, Quy hoạch chỉ đạo đã được nghiên cứu và vẫn được các Chương trình Mê Kông kế thừa sau này.

2/ Giai đoạn 1975 - 1995 và đỉnh cao là Hiệp định Mê Kông 1995:

Tháng 1 năm 1975, các quốc gia hạ lưu sông Mê Kông đã thông qua Tuyên bố chung về các nguyên tắc sử dụng nước hạ lưu vực sông Mê Kông. Đây là mốc quan trọng trong tiến trình phát triển thể chế hợp tác Mê Kông được quốc tế đánh giá cao.

Giai đoạn 1978 - 1990, Cămpuchia không tham gia hợp tác Mê Kông do tình hình bất ổn chính trị trong nước nên ba quốc gia còn lại là Lào, Thái Lan và Việt Nam đã thành lập Uỷ ban Lâm thời Mê Kông. Trong giai đoạn quá độ này, với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, Uỷ ban Lâm thời Mê Kông đã tích cực đẩy mạnh hợp tác Mê Kông trong khi chờ đợi sự trở lại của Cămpuchia. Và năm 1991 Cămpuchia đã trở lại tham gia hợp tác Mê Kông.

Trước nhu cầu sử dụng tài nguyên nước sông Mê Kông ngày càng gia tăng cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và yêu cầu cấp bách về tăng cường hợp tác quản lý, phát triển bền vững, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước và các tài nguyên khác trong lưu vực sông Mê Kông, trong bối cảnh Liên Hợp Quốc cũng đang triển khai xây dựng Khung thể chế về hợp tác giữa các quốc gia ven sông trong việc sử dụng, quản lý, bảo vệ các nguồn nước quốc tế (Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước quốc tế vào mục đích phi giao thông thuỷ), 4 quốc gia hạ lưu vực sông Mê Kông đã đồng ý xây dựng Khung hợp tác mới.

Trải qua gần 4 năm đàm phán (1991 - 1994), với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế, ngày 5 tháng 4 năm 1995, tại Chiềng Rai - Thái Lan, đại diện có thẩm quyền của 4 quốc gia ven sông thuộc hạ lưu vực sông Mê Kông gồm: Chính phủ Vương quốc Cămpuchia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Thái Lan và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tạo một dấu ấn lịch sử bằng việc ký kết Hiệp định hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Kông (Hiệp định Mê Kông 1995) và Nghị định thư về việc thành lập Ủy hội sông Mê Kông quốc tế.

Hiệp định hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Kông và sự ra đời của MRC đã phản ánh nhận thức, cam kết mới của cả 4 quốc gia thành viên trước những biến đổi về chính trị, kinh tế, xã hội trong khu vực, hướng tới xây dựng một khuôn khổ hợp tác mới trong MRC quốc tế theo “tinh thần hợp tác Mê Kông”. MRC có vai trò chủ yếu là thúc đẩy, hỗ trợ, hợp tác, điều phối phối hợp trong việc phát triển mọi tiềm năng vì lợi ích bền vững của tất cả các quốc gia ven sông và ngăn ngừa sử dụng lãng phí nước trong lưu vực sông Mê Kông.

Tầm nhìn của Uỷ hội sông Mê Kông quốc tế là “một tổ chức lưu vực sông quốc tế có tầm cỡ thế giới, tự chủ về tài chính, nhằm giúp các quốc gia thành viên đạt được tầm nhìn của lưu vực” với mong muốn lưu vực sông Mê Kông thịnh vượng về kinh tế, công bằng về xã hội và lành mạnh về môi trường. Tuy nhiên, về phía thượng nguồn sông Mê Kông có 2 quốc gia là Trung Quốc và Myanmar không tham gia MRC mà chỉ tham gia là Đối tác đối thoại của MRC.

3/ Giai đoạn từ 2016 đến nay: Hợp tác sông Lan Thương - Mê Kông (LMC):

Hợp tác Sông Lan Thương - Mê Kông là nền tảng hợp tác tiểu vùng mô thức mới, do 5 nước lưu vực sông Mê Kông và Trung Quốc cùng khởi xướng và xây dựng. Các bên tham gia nhất trí cho rằng: Hợp tác giữa 6 nước sẽ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân, thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường hội nhập khu vực, đóng góp vào quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Ngày 23/3/2016, Hội nghị cấp cao hợp tác Lan Thương - Mê Kông lần thứ nhất được tổ chức thành công tại thành phố Tam Á - Hải Nam với sự tham gia của 6 nước lưu vực sông Mê Kông. Hội nghị lấy chủ đề là “Chung một dòng sông, gắn bó chung vận mệnh” thông qua Tuyên bố chung Tam Á, tuyên bố chính thức khởi động cơ chế LMC.

Hàng năm, Hội nghị cấp cao hợp tác Lan Thương - Mê Kông đều diễn ra theo từng chủ đề mà các bên cùng quan tâm. Ngày 4/7/2022, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Lan Thương - Mê Kông lần thứ 7 đã diễn ra tại Bagan, Myanmar với sự tham dự của các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

Hội nghị nhấn mạnh hợp tác LMC trong thời gian tới sẽ chú trọng các nội dung bao gồm:

- Phục hồi và phát triển kinh tế thông qua tăng cường kết nối, thương mại, kinh tế số, năng lực sản xuất, chuỗi cung ứng tự cường, tạo thuận lợi thương mại, thông quan.

- Quản lý thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, sử dụng bền vững tài nguyên nước (bao gồm thúc đẩy đối thoại chính sách, trao đổi kỹ thuật và nâng cao năng lực trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học, chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển cơ sở hạ tầng bền vững).

- Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng, bảo tồn động vật hoang dã.

- Mở rộng hoạt động chia sẻ dữ liệu nguồn nước.

- Triển khai nghiên cứu chung và tăng cường hợp tác giữa Trung tâm hợp tác tài nguyên nước LMC và Ban thư ký Uỷ hội sông Mê Kông.

- Củng cố an ninh y tế, nhất là nâng cao khả năng kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, năng lực cho đội ngũ y tế và thúc đẩy hợp tác y học cổ truyền, giao lưu nhân dân thông qua các hoạt động văn hoá, du lịch, truyền thông, thể thao, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Thay cho lời kết:

Mục tiêu chính của MRC là thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên trong việc sử dụng, phát triển, bảo vệ tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan một cách bền vững, vì lợi ích chung của các quốc gia thành viên, cũng như phúc lợi của người dân trong lưu vực sông Mê Kông.

Trong thời gian 65 năm qua, MRC đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển ở các nước thành viên, tăng cường hợp tác giữa các thành viên và với 2 nước thượng nguồn là Trung Quốc, Myanmar và nhiều đối tác quốc tế khác. Tuy nhiên, hợp tác Mê Kông nói chung và vai trò của MRC đang đứng trước nhiều thách thức, cả do nguyên nhân chủ quan, khách quan, nên cần có sự cải tổ thực chất hơn nữa để đóng vai trò to lớn hơn.

Trung Quốc và Myanma là 2 nước ở thượng nguồn sông Mê Kông, nhưng đến nay vẫn chỉ là Đối tác đối thoại, nếu 2 nước này gia nhập MRC, mục tiêu chia sẻ nguồn nước và sinh kế người dân thuộc lưu vực sông Mê Kông sẽ trở nên hiện thực hơn.

(Đón đọc kỳ tới...)

TS. NGUYỄN HUY HOẠCH - TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Link tham khảo:

1. https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/MRC-General-leaflets-Viet.pdf

2. http://www.vnmc.gov.vn

3. https://www.nature.org.vn/vn/tai-lieu/HoptacMekong

Theo Tạp chí Năng lượng Việt Nam

Bạn đang đọc bài viết Hợp tác lưu vực sông Mê Kông [kỳ 1]: Vai trò Uỷ hội sông Mê Kông quốc tế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Viễn cảnh nào cho trạm sạc ô tô điện tại Việt Nam?
Xe điện là loại phương tiện sử dụng động cơ điện để dẫn động thay vì động cơ đốt trong như xe chạy bằng xăng, dầu. Động cơ điện giúp chuyển hóa điện năng thành cơ năng, không thải khí CO2 nên được đánh giá là phương tiện xanh và là xu thế của tương lai.

Tin mới