Thứ tư, 05/10/2022 18:39 (GMT+7)
Ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam
Việt Nam là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nếu khí hậu nóng lên. Đây là nguy cơ hiện hữu đối với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, mục tiêu thiên niên kỷ và mục tiêu phát triển bền vững.