Thứ tư, 28/02/2024 12:20 (GMT+7)
Hệ sinh thái trước nhiều nguy cơ
Việt Nam đang đứng trước một loạt vấn đề về môi trường sinh thái, trải dài từ nông thôn miền núi đến đồng bằng đô thị dù là một đất nước đa dạng sinh học cao.
Mùa xuân mang đến nhiều nguy hiểm cho hệ sinh thái?
Các nhà nghiên cứu ở Mỹ cho biết, ở Bắc bán cầu, mùa xuân thường đến vào khoảng cuối tháng 3 nhưng nó có thể đến sớm hơn 10 ngày vào năm 2100. Nếu mùa xuân bắt đầu sớm hơn, nó có thể tác động xấu tới toàn bộ hệ sinh thái.