Thứ sáu, 21/01/2022 03:58 (GMT+7)
Ngăn chặn tội phạm động vật hoang dã: Khó hay dễ?
Tại Việt Nam, tội phạm động vật hoang dã ngày càng trở thành mối nguy lớn cho công tác bảo tồn và phát triển kinh tế – xã hội, vì vậy đấu tranh phòng chống tội phạm động vật hoang dã dần trở thành một trong những ưu tiên số một của đất nước.
Indonesia: Nhộn nhịp buôn bán động vật hoang dã
Tại Indonesia, các chuyên gia bảo tồn đang lo ngại về sự nhập nhèm giữa buôn bán bất hợp pháp và buôn bán hợp pháp có thể đẩy một số loài đến nguy cơ tuyệt chủng. Đây cũng là bài học về sự bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam.