Thứ bảy, 02/12/2023 21:41 (GMT+7)
Xác định mô hình đô thị Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM
Nhiệm vụ nghiên cứu và thiết lập cơ chế đặc thù thúc đẩy phát triển TP.HCM theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trong đó theo các chuyên gia việc đầu tiên là cần xác định "hình hài" trung tâm này như thế nào.