Thứ năm, 28/10/2021 12:15 (GMT+7)
Lãng phí đất công ở Vĩnh Long
Những năm qua, lĩnh vực công nghiệp ở Vĩnh Long có bước phát triển vượt bậc, việc làm cho lao động nông thôn ngày càng tăng. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng các khu, tuyến công nghiệp ở Vĩnh Long, nhiều khu đất, công trình, dự án chậm triển khai, quy hoạch treo, gây lãng phí, bức xúc dư luận.
Bộ Xây dựng yêu cầu địa phương công khai điều chỉnh quy hoạch
Nhằm tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trung ương phải đăng tải các đồ án quy hoạch chung, phân khu chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của tỉnh lên Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ: quyhoach.xaydung.gov.vn.