Thứ năm, 11/08/2022 03:37 (GMT+7)
Bất cập trong điều chỉnh quy hoạch
Công tác quy hoạch hiện nay đang tồn tại nhiều bất cập, nơi thì chậm trễ, nơi thì tùy tiện điều chỉnh. Hiện nay, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung chiếm khoảng 30% quy hoạch đã được phê duyệt.
Đẩy nhanh điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hà Nội
Việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cử tri cho rằng, hiện đang bị kéo dài, vì vậy cần có cơ chế tháo gỡ, rút ngắn thời gian thực hiện.