Thứ hai, 20/05/2024 07:06 (GMT+7)
Đoàn tàu container đầu tiên từ Việt Nam sang Bỉ
Việc tổ chức thành công đoàn tàu container đầu tiên từ Việt Nam sang Bỉ sẽ tiếp tục mở ra những hướng đi triển vọng mới cho tuyến vận tải đường sắt Việt Nam đi châu Âu, góp phần tích cực vào dư địa tăng trưởng của ngành.