Thứ ba, 03/10/2023 01:38 (GMT+7)
Thứ tư, 07/06/2023 16:31 (GMT+7)

Đẩy mạnh tuyên truyền ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên

Theo dõi KTMT trên

Ngày 7/6, Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội thảo tổng kết 10 năm công tác thông tin, tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu..

Sáng 7/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phố hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thảo "Tổng kết 10 năm công tác thông tin, tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2013-2023". 

Đẩy mạnh tuyên truyền ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên - Ảnh 1
Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam - TSKH.Phan Xuân Dũng cho biết: Thời gian qua, triển khai thực hiện yêu cầu của Nghị quyết Trung ương và Chỉ thị của Ban Bí thư, các cấp, các ngành đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

Từ đó nâng cao nhận thức của các cấp quản lý và cộng đồng; hình thành ý thức trách nhiệm và kỹ năng thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường; góp phần phát huy sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng ta đã đề ra tại Nghị quyết số 24-NQ/TW.

Đẩy mạnh tuyên truyền ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên - Ảnh 2
Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam - Phan Xuân Dũng phát biểu khai mạc hội thảo

"Hiện nay, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động khó lường và được dự báo còn nhiều phức tạp. Cùng sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch từ khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên truyền thống sang tài nguyên tái tạo. Với những cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường mà Việt Nam tham gia, đã đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức mới", Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Tại hội thảo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Vũ Thanh Mai cho rằng, những thập niên qua, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đã tác động mạnh mẽ, gây ra nhiều ảnh hưởng, thiệt hại đối với sự phát triển của mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nước ta nằm ở vị trí chịu tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Vấn đề ô nhiễm môi trường vốn đã chịu sức ép từ lịch sử chiến tranh, lại phải đối mặt với các vấn đề nảy sinh từ quy mô dân số 100 triệu dân, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dịch Covid-19 khiến công tác bảo vệ môi trường ngày càng trở nên khẩn thiết và nhiều khó khăn.

Đẩy mạnh tuyên truyền ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên - Ảnh 3
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Vũ Thanh Mai phát biểu tại hội thảo

Qua đó, theo ông Vũ Thanh Mai, trong thời gian tới, để thực hiện thành công những nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giúp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển kinh tế, phát triển bền vững đất nước thì một trong những giải pháp hàng đầu, quan trọng cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đó là cần đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền.

Đẩy mạnh tuyên truyền ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên - Ảnh 4
Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam – Phạm Ngọc Linh phát biểu tại hội thảo

Chia sẻ tại hội thảo, các đại biểu đánh giá kết quả đạt được trong 10 năm tổ chức thông tin, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Kết luận số 56- KL/TW. Theo đó, ngành tuyên giáo đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thông tin, tuyên truyền, triển khai quyết liệt, có nhiều đổi mới. 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng với các hình thức, phương pháp thông tin, tuyên truyền đạt được những kết quả quan trọng, giáo dục nâng cao nhận thức, hình thành ý thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, góp phần ổn định xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm phát triển bền vững đất nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên - Ảnh 5
PGS.TS Trương Mạnh Tiến, ủy viên Đoàn chủ tịch Vusta, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường (thứ 2 từ trái qua) tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia đề xuất, thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền dài hạn và hằng năm. Đồng thời, đa dạng hóa các kênh thông tin, tuyên truyền biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ngoài các kênh thông tin truyền thống, cần nghiên cứu xây dựng những kênh truyền thông chuyên biệt, hiệu quả cho từng đối tượng khác nhau...

Đẩy mạnh tuyên truyền ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên - Ảnh 6
Các đại biểu tham dự hội thảo

Hội thảo nhằm cung cấp thêm cơ sở khoa học và thực tiễn, tham mưu cho Đảng những biện pháp đột phá, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong giai đoạn tới.

Hội thảo cũng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý đánh giá về những kết quả đạt được, khó khăn hạn chế trong triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 24-NQ/TW. Đồng thời, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện công tác định hướng thông tin, tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu...

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Trương Mạnh Tiến, ủy viên Đoàn Chủ tịch VUSTA, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường nêu: Công tác Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu luôn nhận được sự quan tâm kịp thời, đúng mức của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Nâng dần tầm mức từ Chỉ thị của Bộ Chính trị (CT 36 năm 1998 ) thành Nghị quyết của Bộ Chính trị (NQ 41 năm 2004) và ban hành Nghị quyết BCHTW với đầy đủ các nội dung ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và Bảo vệ Môi trường (NQTW số 24 năm 2013). Luôn khẳng định vai trò quan trọng, giải pháp đầu tiên là tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn xã hội.

PGS.TS Trương Mạnh Tiến cũng nêu một số kiến nghị, đề xuất trong công tác thông tin, tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường:

- Tiếp tục triển khai tổ chức Diễn đàn khoa học với ưu tiên cho chủ đề của Nghị quyết 24 (LHHVN và 2 Viện Hàn lâm đã được phép thí điểm 5 năm với kết quả tốt;

- Các Cụm/Khối trong LHHVN tổ chức Diễn đàn định kỳ với nội dung phù hợp (Khối thi đua Kinh tế Môi trường và Biến đổi Khí hậu vẫn đang làm và sắp họp lần 5 trong tháng 6 này);

- Tổ chức rộng rãi các phong trào, các cuộc thi để nâng cao thêm hiệu quả công tác truyền thông;

- Ban Tuyên giáo Trung ương và LHHVN chỉ đạo, quan tâm lực lượng 69 cơ quan báo chí của LHHVN để làm tốt hơn nữa công tác truyền thông, định hướng dư luận trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

PV

Bạn đang đọc bài viết Đẩy mạnh tuyên truyền ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Tầm nhìn mới về điện khí LNG cho phát triển bền vững
“Diễn đàn đảm bảo an ninh năng lượng để phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam” sẽ diễn ra vào lúc 14h00 ngày 20/9/2023 tới đây tại Hội trường tầng 18, tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Hà Nội do Tạp chí Kinh tế Môi trường phối hợp tổ chức.

Tin mới

Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Khuyến học Việt Nam 2023
Nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam đã phát động nhiều hoạt động thi đua hưởng ứng phong trào học tập suốt đời, đặc biệt trong thời kỳ chuyển đổi số. Nhiều tỉnh thành đã tích cực hưởng ứng với nhiều sự kiện nổi bật.
Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 10/2023
Tháng 10, ngân hàng Agribank tiếp tục giảm lãi suất tiền gửi đối với các kỳ hạn. Theo đó, khung lãi suất được áp dụng cho khách hàng cá nhân về trong khoảng 3 - 5,5%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.