Thứ bảy, 20/07/2024 20:02 (GMT+7)
Thứ ba, 26/12/2023 16:26 (GMT+7)

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Theo dõi KTMT trên

Ngày 26/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển" đã chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị Quốc gia.

Tham dự Đại hội còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã dự Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII - Ảnh 1
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức khai mạc 0 Ảnh: VGP/Lê Hiếu

Cùng dự Đại hội có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; các Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tỉnh, thành ủy; đại diện lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp; các Chủ tịch, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam các thời kỳ...

Tham dự Đại hội có 995 đại biểu chính thức, là những cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịchHội Nông dân Việt Nam khóa VII, thay mặt Đoàn Chủ tịch cho biết, trên cơ sở tổng kết thực tiễn quá trình hoạt động, tại Đại hội lần này, với tinh thần tự phê bình nghiêm túc, nêu cao trách nhiệm trước toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, các đại biểu sẽ thảo luận, đánh giá đúng mức, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đồng thời, trên cơ sở những thuận lợi và khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Đại hội nghiêm túc bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhất là Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động cho nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội lần này bám sát các quy định của Đảng, thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua sẽ thảo luận, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội sẽ nghe và cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và sáng suốt lựa chọn những đồng chí xứng đáng, thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, bản lĩnh và trí tuệ, đủ khả năng lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, đáp ứng được niềm tin, sự mong đợi của cán bộ, hội viên, nông dân cả nước để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện "khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Vì vậy, đặt ra yêu cầu đối với các cấp Hội Nông dân Việt Nam phải tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội; làm tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và liên minh "công nhân - nông dân - trí thức". Phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Với những nhiệm vụ nêu trên, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức Hội và giai cấp nông dân cả nước. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII - Ảnh 2
Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII - Ảnh: VGP/Phạm Hưng

Phát huy những kết quả đã đạt được, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta quyết tâm xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Tại ngày làm việc thứ nhất, ngày 25/12, Đại hội đã tiến hành Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 18 đồng chí; Đoàn thư ký Đại hội gồm 5 đồng chí và hoàn thành các nội dung phiên làm việc thứ nhất.

Tại phiên trọng thể hôm nay (26/12), Đại hội sẽ trình bày báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến vào Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến vào Văn kiện. Buổi chiều, Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Diễn ra trong 3 ngày, (25, 26, 27/12), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cho công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2023 - 2028; thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; thảo luận, thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi); bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bạn đang đọc bài viết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tin mới