Thứ hai, 20/05/2024 06:56 (GMT+7)
Thứ bảy, 23/12/2023 14:00 (GMT+7)

Bến Tre phê duyệt đấu giá 6 mỏ cát lòng sông trong năm 2024

Theo dõi KTMT trên

Vừa qua, UBND tỉnh Bến Tre đã phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Ngày 21/12, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã ký Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh trong năm 2024.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, mục đích đấu giá quyền khai thác các mỏ cát lòng sông nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu san lấp cho các công trình trọng yếu của tỉnh Bến Tre để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Do đó, UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu các khu vực khoáng sản được lựa chọn đưa ra đấu giá phải phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2023.

Bến Tre phê duyệt đấu giá 6 mỏ cát lòng sông trong năm 2024 - Ảnh 1

Bến Tre sẽ đấu giá 6 mỏ cát trong năm 2024

Đồng thời, thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu giá quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ; 2 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính; Thông tư số 16/2014/TTBTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo kế hoạch, có 6 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát lòng sông nằm trong Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Trong đó 03 khu vực mỏ đã có kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng năm 2018, 03 khu vực mỏ trên sông Ba Lai chưa có kết quả thăm dò.

Các mỏ đã có kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng gồm: Mỏ Quới Sơn trên sông Tiền, thuộc xã Quới Sơn, huyện Châu Thành có trữ lượng đưa ra đấu giá là 1.073.695m3, trên diện tích 79,99 ha; Mỏ An Đức – An Hòa Tây trên sông Hàm Luông thuộc xã An Đức và xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri có trữ lượng 1.696.818 m3, trên diện tích 99,92 ha; Mỏ An Hiệp – An Ngãi Tây trên sông Hàm Luông thuộc xã An Ngãi Tây và xã An Hiệp, huyện Ba Tri có trữ lượng đưa ra đấu giá là 1.463.610 m3, trên diện tích 80,01 ha.

Đồng thời, 3 mỏ chưa có kết quả thăm dò gồm: Khu vực sông Ba Lai, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, xã Long Hòa, huyện Bình Đại có diện tích khoảng 18,12 ha, trữ lượng dự báo là 765.700 m3; Khu vực sông Ba Lai xã Phong Nẫm, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, xã Châu Hưng, xã Thới Lai, huyện Bình Đại có trữ lượng dự báo là 3.266.545, trên diện tích 56,64 ha; Khu vực sông Ba Lai xã Châu Hòa, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri và xã Thới Lai, xã Lộc Thuận, xã Phú Long, huyện Bình Đại có diện tích 162,6 ha và trữ lượng dự báo khoảng 6.650.700 m3.

Bến Tre phê duyệt đấu giá 6 mỏ cát lòng sông trong năm 2024 - Ảnh 2
3 mỏ cát tại Bến Tre đã có kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng chính là các mỏ đã được đưa ra đấu giá với giá cao nhưng sau đó doanh nghiệp đã không làm thủ tục để được cấp phép khai thác.

Nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch, UBND tỉnh Bến Tre giao Sở TN&MT có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo); Rà soát quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản của từng mỏ do Tổ chức đấu giá xây dựng theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và Nghị định số 22/2012/NĐ-CP để báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét quyết định; Xác định giá khởi điểm, bước giá thông qua Ban Chỉ đạo trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt; Lập dự toán kinh phí tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trình Sở Tài chính thẩm định, xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt; Tham mưu UBND tỉnh văn bản xin ý kiến Cục đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đê điều, UBND tỉnh Tiền Giang về phạm vi các khu vực mỏ đưa vào đấu giá theo Nghị định số 23/2020/NĐ-CP, Nghị định số 08/2021/NĐ-CP...

Đồng thời, chủ trì thực hiện lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP. g) Thông báo công khai Danh mục các khu vực mỏ khoáng đưa ra đấu giá theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Danh mục các khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá quyền khai thác đã được UBND tỉnh có quyết định phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước; Thông tin công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP; các thông 4 tin, tài liệu liên quan đến các khu vực đưa ra đấu giá; các thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản....

Theo tìm hiểu, 3 mỏ đã có kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng chính là các mỏ đã được đưa ra đấu giá với giá cao nhưng sau đó doanh nghiệp đã không làm thủ tục để được cấp phép khai thác.

Theo đó, UBND tỉnh Bến Tre đã hủy kết quả trúng đấu giá đối với 3 mỏ cát khác gồm: mỏ cát Quới Sơn, mỏ An Đức - An Hòa Tây và mỏ An Hiệp- An Ngãi Tây, do quá thời hạn các doanh nghiệp trúng đấu giá không đến làm thủ tục để được cấp phép quyền khai thác.

Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng -Thương mại Hiệp Hương trúng đấu giá mỏ cát Quới Sơn (huyện Châu Thành) có trữ lượng khoảng 1,1 triệu m3 với mức trúng đấu giá trên 22,4 tỉ đồng; Công ty TNHH Sơn Ninh trúng đấu giá mỏ An Đức - An Hòa Tây (huyện Ba Tri) có trữ lượng 1,5 triệu m2, với mức trúng đấu giá 220 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Vận tải biển Đà Nẵng trúng đấu giá mỏ cát An Hiệp- An Ngãi Tây (huyện Ba Tri) có trữ lượng 1,5 triệu m3, đấu giá trúng trên 121 tỉ đồng. Đây là 3 doanh nghiệp có mức trúng đấu giá cao gấp hơn 40 lần so với giá khởi điểm.

Song Anh

Bạn đang đọc bài viết Bến Tre phê duyệt đấu giá 6 mỏ cát lòng sông trong năm 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới