Thứ sáu, 03/12/2021 01:44 (GMT+7)
Để Trái đất luôn xanh
Môi trường toàn cầu xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa tới phát triển bền vững của mọi quốc gia trên thế giới. Và Việt Nam không ngoại lệ.
Giảm trừ hiệu ứng nhà kính để bảo vệ Trái đất
Hiệu ứng nhà kính sẽ làm Trái đất nóng lên, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của động, thực vật và con người trên khắp hành tinh. Việc dùng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên... trong sản xuất và sinh hoạt sẽ góp phần giảm trừ hiệu ứng nhà kính.