Thứ năm, 07/12/2023 17:38 (GMT+7)
Thứ tư, 27/09/2023 14:03 (GMT+7)

Yên Bái: Doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách Nhà nước chiếm 55% thu cân đối

Theo dõi KTMT trên

Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái có đóng góp rất lớn trong mục tiêu phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc" và chiếm tới 55% thu cân đối ngân sách Nhà nước.

Hơn 39.000 tỷ đồng được đầu tư

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái, trong tháng 8/2023, tỉnh Yên Bái đã thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký cho 27 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký gần 400 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2023 là 230 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký trên 2.390 tỷ đồng nâng tổng số doanh nghiệp hiện có trên địa bàn tỉnh là 3.133 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký trên 39.000 tỷ đồng. Tính trung bình vốn đăng ký đầu tư khoảng 12,5 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Yên Bái: Doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách Nhà nước chiếm 55% thu cân đối - Ảnh 1
Gỗ là một trong những mặt hàng xuất khẩu của tỉnh Yên Bái. Ảnh Đức Mậu.

Thời gian qua, do khó khăn thách thức chung của tình hình thế giới và trong nước, doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nói riêng tiếp tục gặp không ít khó khăn về năng suất lao động và sức cạnh tranh còn hạn chế; ảnh hưởng thời tiết cực đoan, khô hạn kéo dài khiến mực nước các hồ thủy điện xuống thấp gây thiếu nước phát điện đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo thống kê, có 680 doanh nghiệp ngừng hoạt động, 32 doanh nghiệp giải thể. Đây là con số đáng báo động trong khối phát triển chung của tỉnh Yên Bái.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái thực hiện tốt Nghị quyết số 01 của Chính phủ “Về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023”.

Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, cùng với sự phấn đấu khắc phục khó khăn của các địa phương và doanh nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định trên từng ngành, từng lĩnh vực vẫn đạt được những kết quả khả quan trong thời gian qua.

Sản xuất công nghiệp duy trì ổn định

Tính chung 8 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,77% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, các ngành công nghiệp, khai khoáng tăng 18,9%; ngành chế biến, chế tạo tăng 9,4%; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 5,1%.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) tháng 8 năm 2023 ước đạt 2.050 tỷ đồng, tăng 2,65% so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) ước đạt gần 14.720 tỷ đồng, ước tính theo giá so sánh 2010 đạt 10.760 tỷ đồng, bằng 63,7% kế hoạch, tăng 7,69% so với cùng kỳ năm 2022. Một số sản phẩm chính có giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ như: Felspat bột (ước đạt 111.682, tấn tăng 11,45%); Đá CaCO3 hạt và bột (ước đạt 1.221 nghìn tấn, tăng 5,02%); Điện thương phẩm (ước đạt 797,8 triệu kWh, tăng 6,55%); xi măng và Clinker (ước đạt 1.751 nghìn tấn, tăng 17,5%);...

Yên Bái: Doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách Nhà nước chiếm 55% thu cân đối - Ảnh 2
Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đóng góp lớn cho ngân sách địa phương.

Các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, có hiệu quả, sản phẩm khẳng định được chất lượng, thương hiệu trên thị trường như: Công ty TNHH đá cẩm thạch RK Việt Nam, Công ty TNHH ngành gỗ Thiên An, Công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái, Công ty TNHH Daeseung Global,...

Hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ, thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tình hình lưu thông hàng hóa, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm thường xuyên được tăng cường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt trên 2.153 tỷ đồng, tăng 0,12% so với tháng trước, tăng 6,14% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng ước đạt 17.192 tỷ đồng, bằng 67,4% kế hoạch, tăng 11,02%, tương đương 1.706,5 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2022.

Tiếp tục giới thiệu, quảng bá các điểm du lịch hấp dẫn, xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc của Yên Bái để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong 8 tháng, toàn ngành du lịch ước đón 1.285.000 lượt khách, bằng 85,7% kế hoạch, tăng 22,8% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 58.625 lượt, bằng 39,1% kế hoạch; doanh thu ước đạt 1.030 tỷ đồng, bằng 76,1% kế hoạch, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2022.

Hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách ổn định và tăng khá, riêng hoạt động vận tải hành khách tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 8 tháng năm 2023, khối lượng hàng hoá vận chuyển đạt gần 8,92 triệu tấn; 242.080 nghìn tấn.km, doanh thu đạt trên 950 tỷ đồng; so cùng kỳ năm trước tăng 39,59% về tấn, tăng 40,4% về tấn.km, tăng 38,94% về doanh thu. Vận tải hành khách ước đạt 6.560 nghìn người, 443.547,3 nghìn người.km, doanh thu 312,3 tỷ đồng; so cùng kỳ năm trước tăng 35,2% về người, tăng 35,96% về người.km, tăng 39,94% về doanh thu.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái tương đối ổn định. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 184.400 tấn, bằng 58,2% kế hoạch, tăng 0,4% so với cùng kỳ; tổng đàn gia súc chính ước đạt 782.935 con, bằng 95,5% kế hoạch, tăng 9,4% so với cùng kỳ; trồng rừng ước đạt 15.180 ha, bằng 97,9% kế hoạch, tăng 5,4% so với cùng kỳ; khai thác gỗ rừng trồng ước đạt 662.130 m3, bằng 79,8% kế hoạch, tăng 4,8% so với cùng kỳ.

Dự kiến năm 2023 thực hiện 35 sản phẩm, trong đó có 31 sản phẩm mới và 04 sản phẩm nâng cấp. Đến nay, đã cấp chứng nhận được 193 sản phẩm OCOP, trong đó có 21 sản phẩm đạt 4 sao, 172 sản phẩm đạt 3 sao.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước đạt 30,7 triệu USD, tăng 3% so với tháng trước, tăng 16% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng ước đạt 212,3 triệu USD, bằng 60,7% kế hoạch, tăng 7% (tương đương 13,9 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị nhập khẩu hàng hóa 8 tháng ước đạt 75,15 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh nghiệp đóng góp 55% thu cân đối

Theo UBND tỉnh Yên Bái, kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu tăng trưởng so với cùng kỳ; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục có bước phát triển quan trọng, đáp ứng mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo, kết hợp với đẩy mạnh sản xuất hàng hóa các sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo chuỗi giá trị. Sản xuất công nghiệp duy trì được ổn định, hoạt động thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá, từng bước khai thác, phát huy được tiềm năng và lợi thế của tỉnh.

Tính đến đầu tháng 9/2023, các doanh nghiệp nộp thuế vào ngân sách nhà nước ước đạt gần 903 tỷ đồng, chiếm khoảng 55% tổng thu cân đối trên địa bàn.

Nhờ nỗ lực kiểm soát dịch bệnh và việc triển khai các chính sách hỗ trợ phục hồi, phát triển doanh nghiệp kịp thời của Chính phủ cũng như nỗ lực vượt qua khó khăn, tinh thần đổi mới, chủ động thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp, khu vực doanh nghiệp thời gian qua có nhiều tín hiệu phục hồi khởi sắc. Các doanh nghiệp đã chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, có phương án ứng phó phù hợp tình hình dịch bệnh, chủ động hơn về nguồn nguyên liệu đầu vào, chủ động tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, đối với sản xuất công nghiệp, các ngành, các cấp có liên quan cần có biện pháp thiết thực, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp về nguồn vốn, hỗ trợ trong xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm sản xuất (đặc biệt là sản phẩm về gỗ). Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án như sản xuất, chế biến chì - kẽm, đồng, khai khác chế biến đá vôi trắng, luyện gang thép, các dự án thuỷ điện, điện mặt trời, chế biến gỗ chất lượng cao… để nhanh chóng hoàn thành đi vào sản xuất.

Đức Mậu

Bạn đang đọc bài viết Yên Bái: Doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách Nhà nước chiếm 55% thu cân đối. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Top 3 thương vụ đầu tư vốn cổ phần lớn nhất năm 2023
Trong 10 tháng năm nay, tổng số thương vụ M&A tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương giảm 11,6%. Nằm trong xu hướng chung, thị trường M&A Việt Nam cũng đang sụt giảm, đặc biệt so với mức đỉnh vào năm 2021 với tổng giá trị thương vụ hơn 10,8 tỷ USD.

Tin mới

Có thể phát điện mặt trời mái nhà lên lưới điện, nhưng chỉ được ghi nhận sản lượng với giá 0 đồng
Điện mặt trời mái nhà có thể liên kết với lưới điện quốc gia để tự sử dụng, không bán cho tổ chức, các nhân khác và không bán điện vào lưới điện quốc gia. Trường hợp phát điện lên lưới điện quốc gia thì cũng chỉ được ghi nhận sản lượng với giá 0 đồng.