Thứ sáu, 12/08/2022 06:36 (GMT+7)
Thương mại hàng hóa xuất siêu 1,29 tỉ USD
Tổng cục Thống kê cho biết, cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 2 ước tính nhập siêu 800 triệu USD. Tính chung hai tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 1,29 tỉ USD.
Việt Nam xuất siêu hơn 17,3 tỉ USD
Theo thông tin Tổng cục Hải quan vừa công bố, nửa đầu tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 25 tỉ USD, trong đó, xuất khẩu đạt 12,72 tỉ USD, nhập khẩu đạt 11,92 tỉ USD.
Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 11,9 tỉ USD
Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở trong nước và trên thế giới tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tám tháng năm 2020 ước tính đạt 336,32 tỉ USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 174,11 tỉ USD, tăng 1,6%; nhập khẩu đạt 162,21 tỉ USD, giảm 2,2%.
Thương mại hàng hóa xuất siêu đạt 1,9 tỉ USD
Ngày 29/5, Tổng cục Thống kê cho biết, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại các thị trường là đối tác thương mại chính của nước ta gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng tiếp tục có mức xuất siêu 1,9 tỉ USD.
Thương mại hàng hóa quý 1 tiếp tục xuất siêu 2,8 tỉ USD
Ngày 27-3, Tổng cục thống kê cho biết, cán cân thương mại hàng hóa quý 1/2020 tiếp tục xuất siêu 2,8 tỉ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,5 tỉ USD), trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 4,4 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 7,2 tỉ USD.