Chủ nhật, 23/06/2024 23:59 (GMT+7)
Chủ nhật, 31/12/2023 20:00 (GMT+7)

Xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,6 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn

Theo dõi KTMT trên

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn tổng số tiền là 1.626.324.868 đồng và tổng thời gian đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường 6 tháng.

Tại Quyết định số 146/QĐ-XPHC, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) do ông Đinh Văn Hiến làm Tổng Giám đốc do đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể: Thải khí thải có chứa thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 60.000m3/giờ đến dưới 65.000m3/giờ (kết quả đo và phân tích mẫu khí thải ống khói sau hệ thống xử lý khí thải của dòng khí thải số 2, lấy ngày 21/10/2023, so sánh với QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kp = 0,8 và Kv = 1,4 có thông số Pb = 7,92 mg/Nm3 , vượt 1,41 lần quy chuẩn kỹ thuật cho phép, lưu lượng thải 61.560 m3 /giờ); quy định tại điểm o khoản 2 Điều 21 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,6 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn - Ảnh 1
Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn có địa chỉ tại Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn bị áp dụng hình thức xử phạt bằng hình thức xử phạt chính phạt tiền 825.000.000 đồng (tám trăm hai mươi lăm mươi triệu đồng). Đồng thời, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở trong thời hạn 3 tháng 23 ngày, quy định tại điểm a khoản 8 Điều 21 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Không áp dụng biện pháp buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường quy định tại điểm a khoản 9 Điều 21 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP do không xác định được tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm hành chính gây ra.

Buộc chi trả kinh phí trưng cầu phân tích mẫu môi trường đối với 1 mẫu khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường với số tiền là 20.357.652 đồng (hai mươi triệu ba trăm năm mươi bảy nghìn sáu trăm năm mươi hai đồng) quy định tại điểm b khoản 9 Điều 21 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Đối với hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường nguy hại, vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 400m3/ngày (24 giờ) đến dưới 600m3/ngày (24 giờ) (kết quả đo và phân tích mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tại khu vực mỏ Pù Sáp trước khi xả ra suối Khau Củm, lấy ngày 19/10/2023, so sánh với QCVN 40:2011/BTNMT, cột B với Kq = 0,9, Kf = 1,0, có thông số Zn = 8,206 mg/l, vượt 3,03 lần; lưu lượng xả thải 470 m3 /ngàyđêm). Phạt tăng thêm 30% đối với thông số Pb = 1,0 mg/l, vượt 2,22 lần quy chuẩn kỹ thuật cho phép quy định tại điểm k khoản 5 và khoản 11, khoản 12 Điều 19 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn hình thức xử phạt chính bằng phạt tiền là 494.000.000 đồng (bốn trăm chín mươi tư triệu đồng). Đồng thời, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng quy định tại điểm a khoản 8 Điều 21 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Không áp dụng biện pháp buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường quy 3 định tại điểm a khoản 13 Điều 19 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, do không xác định được tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm hành chính gây ra. Buộc chi trả kinh phí trưng cầu phân tích mẫu môi trường đối với 1 mẫu khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường với số tiền là 6.452.597 đồng (sáu triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn năm trăm chín mươi bảy đồng); quy định tại điểm b khoản 13 Điều 19 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Đối với hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 lần trở lên, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 40m3/ngày (24 giờ) (kết quả đo và phân tích mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tại khu vực mỏ Nà Duồng trước khi xả ra suối Khau Củm, lấy ngày 19/10/2023, so sánh với QCVN 40:2011/BTNMT, cột B với Kq = 0,9, Kf = 1,1, có thông số: Pb = 2,728 mg/l, vượt 5,51 lần; lưu lượng xả thải 32 m3 /ngày.đêm). Phạt tăng thêm 10% đối với thông số Fe = 5,915 mg/l, vượt 1,19 lần quy chuẩn cho phép quy định tại điểm d khoản 6 và khoản 11 Điều 19 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn bị áp dụng hình thức phạt tiền là 275.000.000 đồng (hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng). Biện pháp khắc phục hậu quả: Không áp dụng biện pháp buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường quy định tại điểm a khoản 13 Điều 19 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP do không xác định được tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm hành chính gây ra. Buộc chi trả kinh phí trưng cầu phân tích mẫu môi trường đối với 1 mẫu khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường với số tiền là 5.514.619 đồng (năm triệu năm trăm mười bốn nghìn sáu trăm mười chín đồng) quy định tại điểm b khoản 13 Điều 19 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Như vậy, với Quyết định số 146/QĐ-XPHC, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn tổng số tiền là 1.626.324.868 đồng (một tỷ sáu trăm hai mươi sáu triệu ba trăm hai mươi tư nghìn tám trăm sáu mươi tám đồng) và tổng thời gian đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường, của cơ sở đối với hành vi vi phạm nêu tại mục (2.1) và (2.2) là 6 tháng, quy định tại điểm a khoản 6 Điều 9 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021.

Tuấn Mạnh

Bạn đang đọc bài viết Xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,6 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới