Thứ sáu, 19/07/2024 07:43 (GMT+7)
Thứ ba, 26/09/2023 07:00 (GMT+7)

Bắc Kạn: Xử lý trách nhiệm chủ tịch xã để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép kéo dài

Theo dõi KTMT trên

UBND tỉnh Bắc Kạn kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, nhất là cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng.

Xử lý nghiêm vi phạm về sử dụng đất, bảo vệ môi trường

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, nguy cơ thất thoát tài nguyên, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động khoảng sản, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 6018/UBND – NNTNMT.

Nội dung văn bản nêu rõ: Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản và các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành liên quan đến hoạt động khoáng sản (có danh mục các văn bản kèm theo); phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong việc thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã ban hành tại Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh.

Bắc Kạn: Xử lý trách nhiệm chủ tịch xã để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép kéo dài - Ảnh 1
Một mỏ khai thác khoáng sản tại xã Sơn Thành, huyện Na Rì (Bắc Kạn).

Người đứng đầu tỉnh Bắc Kạn giao nhiệm vụ cụ thể đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát các giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đã cấp và các quyết định, văn bản cho phép thu hồi khoáng sản trong quá trình thực hiện dự án đầu tư đã được phê duyệt bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi: Khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế, không thực hiện công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng khoảng sản; đình chỉ hoặc tham mưu thu hồi Giấy phép theo quy định đối với tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động khoáng sản.

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về việc sử dụng đất và chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về sử dụng đất, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư các công trình, dự án sử dụng đất san lấp, đất làm vật liệu sản xuất gạch đảm bảo đúng quy định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát (định kỳ, đột xuất) hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với các địa phương nằm trong khu vực có lịch sử địa chất liên quan khoáng sản vàng sa khoáng. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/9/2023.

Giao Sở Công Thương (đối với các mỏ khoáng sản kim loại), Sở Xây dựng (đối với các mỏ vật liệu xây dựng thông thường) theo chức năng, nhiệm vụ quản lý, thẩm định, cho ý kiến về thiết kế mỏ, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công... khẩn trương kiểm tra, rà soát, yêu cầu các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản thực hiện đảm bảo theo đúng quy định; triển khai có hiệu quả việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động quản lý, giám sát kỹ thuật an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản; an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi: Khai thác khoáng sản khi không có thiết kế mỏ, không đúng thiết kế và công nghệ khai thác đã duyệt. Kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát kỹ việc chấp hành kê khai, nộp thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác trong hoạt động khoáng sản đảm bảo theo đúng quy định. Xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp kê khai, nộp thuế không đúng, đầy đủ (nếu có). Thường xuyên gửi số liệu kê khai của các tổ chức, cá nhân, đơn vị về sản lượng khoáng sản khai thác, chế biến trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng để phối hợp rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm về khai thác khoáng sản vượt công suất, sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp (nếu có) theo quy định; kiểm tra, rà soát lại việc hoàn thuế, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có khối lượng hoàn thuế lớn.

Xem xét thu hồi chứng nhận đầu tư dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả

Văn bản 6018/UBND – NNTNMT cũng nêu rõ nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các dự án khai thác khoáng sản, chế biến khoáng sản đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng hoạt động không hiệu quả, kéo dài thời gian xây dựng, chậm đưa dự án vào hoạt động, không đáp ứng tiến độ theo chứng nhận đầu tư, kiến nghị xem xét thu hồi chứng nhận đầu tư; xử lý, kiến nghị xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

Bắc Kạn: Xử lý trách nhiệm chủ tịch xã để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép kéo dài - Ảnh 2
Năm 2022, hơn 1.000 khu vực, vị trí cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản ở Bắc Kạn.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chuyên ngành, Công an địa phương chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, tập kết kinh doanh tài nguyên khoáng sản.

Sở Công Thương chủ trị, phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu đầu vào của tất cả các Nhà máy, cơ sở chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) trong chế biến, sử dụng khoáng sản theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh đôn đốc các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đầy đủ theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo định.

Đối với UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về khoáng sản đối với các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp theo thẩm quyền. Tổ chức, huy động lực lượng ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ngay sau khi phát hiện hoặc nhận được báo tin xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn; xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các địa phương liên quan trong việc thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực giáp ranh, đặc biệt là khoáng sản cát, sỏi lòng sông; kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, nhất là cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bản tỉnh: Chấp hành nghiêm các nội dung của giấy phép được cấp, chỉ được phép hoạt động khi đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định; nghiêm cấm mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; nếu vi phạm phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật; thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật trong thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản; nộp ngân sách nhà nước đầy đủ theo quy định.

Tuấn Mạnh

Bạn đang đọc bài viết Bắc Kạn: Xử lý trách nhiệm chủ tịch xã để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép kéo dài. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới