Thứ năm, 25/07/2024 07:19 (GMT+7)
Thứ sáu, 21/07/2023 10:45 (GMT+7)

Xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo dõi KTMT trên

Vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có công văn yêu cầu các sở, ngành và địa phương thường xuyên kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp đổ thải không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các sở ban ngành tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có liên quan.

Xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường tại Bà Rịa – Vũng Tàu - Ảnh 1
Nhà máy thép Pomina tại thị xã Phú Mỹ nhiều lần gặp sự cố gây ô nhiễm không khí và môi trường xung quanh.

Cụ thể, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban quản lý các Khu công nghiệp, Công an tỉnh, UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện các yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.

Đồng thời, các sở ban ngành nêu trên thực hiện các nội dung tại Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025 theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5317/UBND-VP ngày 18/05/2021 và tại văn bản số 14481/UBND-VP ngày 15/11/2022 để kiểm soát bụi, khí thải trong sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các đơn vị này có trách nhiệm thực hiện bảo đảm lộ trình kiểm soát và giảm phát thải theo Chỉ thị và chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025” và hoàn thành trong năm 2023; Tiếp tục đánh giá, theo dõi chất lượng môi trường không khí và công khai  thông tin bảo đảm thực hiện theo Quyết định số 3985/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025; Kịp thời có hình thức thông báo công khai và triển khai các biện pháp xử lý khi xảy ra ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Ban quản lý các Khu công nghiệp, Công an tỉnh, UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp xử lý chất thải không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, cấp xã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn khuyến khích người dân tận thu, tái sử dụng hoặc áp dụng các giải pháp xử lý phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch không gây ô nhiễm môi trường không khí.

Thanh Tùng - Tuyết Mai

Bạn đang đọc bài viết Xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới