Thứ ba, 16/07/2024 18:26 (GMT+7)
Thứ sáu, 22/09/2023 18:25 (GMT+7)

Xây dựng người nông dân Yên Bái phát triển toàn diện

Theo dõi KTMT trên

Trong 2 ngày 21 và 22/9/2023, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả vượt bật. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2022 đạt 5,95%, cao nhất trong vùng Trung du và Miền núi phía Bắc; cơ cấu nội ngành chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành lâm nghiệp và thuỷ sản.

Xây dựng người nông dân Yên Bái phát triển toàn diện - Ảnh 1
Hội Nông dân tỉnh Yên Bái hướng tới mục tiêu xây dựng người nông dân Yên Bái phát triển toàn diện.

Sản xuất nông nghiệp của tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hoá, giảm nghèo bền vững và nâng cao giá trị sản phẩm chủ lực gắn với xây dựng nông thôn mới.

Hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung cho các sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực và phát triển các sản phẩm đặc sản địa phương; năng suất, sản lượng, giá trị các sản phẩm nông nghiệp tăng khá, nhiều diện tích canh tác cho thu nhập cao, sản lượng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tỉnh Yên Bái đã thành lập 705 hợp tác xã (trong đó 409 hợp tác xã lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, chiếm 58%), 6.232 tổ hợp tác; xây dựng 38 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; xây dựng 191 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP trong đó có 21 sản phẩm đạt 4 sao, 170 sản phẩm đạt 3 sao (phấn đấu đến hết năm 2023 phát triển, tiêu chuẩn hóa 35 sản phẩm mới trở lên; nâng cấp sản phẩm 3 sao lên 4 sao).

Mặc dù, nông dân tỉnh Yên Bái cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức của xu thế chung toàn cầu, tuy nhiên, các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của Hội tiếp tục phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân.

Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Yên Bái – ông Giàng A Câu cho rằng: “Sự quan tâm lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, hiệu quả của Tỉnh ủy Yên Bái bằng quan điểm, Nghị quyết đúng đắn và hệ thống chính sách đặc thù hiệu quả, nhất là đã tin tưởng giao nhiệm vụ chính trị từ năm 2019 theo cơ chế “giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm”, khơi dậy khí thế, tiềm năng và sức mạnh của cả hệ thống chính trị; đó là sự quan tâm nhiều mặt của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đối với công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Yên Bái.

Xây dựng người nông dân Yên Bái phát triển toàn diện - Ảnh 2
Nhiều mô hình phát triển kinh tế của nông dân Yên Bái mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của HĐND, UBND tỉnh Yên Bái, sự phối hợp chặt chẽ của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, đơn vị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước đã tạo điều kiện giúp đỡ các cấp Hội trong tỉnh triển khai tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, đặc biệt là xây dựng các mô hình mới trên địa bàn tỉnh.

Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp luôn đoàn kết, sáng tạo cụ thể hóa các quan điểm, nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; mạnh dạn đổi mới tư duy, nỗ lực sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 và những tác động ảnh hưởng từ tình hình thế giới đến chuỗi cung ứng trong nước, góp phần cùng hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản và thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới trong khu vực. Hoàn thành toàn bộ các nhóm chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra”.

Với những kết quả đã đạt được, Hội nông dân tỉnh Yên Bái vinh dự được Chính phủ và Trung ương Hội nông dân Việt Nam trao tặng cờ thi đua, Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập Hạng nhì. 

Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Yên Bái cho rằng, trong nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái xây dựng người nông dân phát triển toàn diện, đặc biệt, nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cộng đồng, tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên của hội viên, nông dân. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng, tư duy, hợp tác, liên kết trong sản xuất kinh doanh cho hội viên, nông dân.

Đồng thời, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng cộng đồng dân cư nông thôn tiên tiến, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện các chính sách, chương trình an sinh xã hội...

Đức Mậu

Bạn đang đọc bài viết Xây dựng người nông dân Yên Bái phát triển toàn diện. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới