Thứ năm, 29/02/2024 12:04 (GMT+7)
Thứ hai, 04/12/2023 08:39 (GMT+7)

Thanh Hoá: Nâng cao trách nhiệm của UBND các huyện trong quản lý nhà nước với dự án đầu tư xây dựng

Theo dõi KTMT trên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm đã yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND các huyện trong quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh giao các Ban quản lý khu vực làm chủ đầu tư.

Theo đó, tại Công văn số 17828/UBND-CN ngày 24/11/2023 gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND và Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư các huyện, thị xã, thành phố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm đã yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND các huyện trong quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh giao các ban quản lý khu vực làm chủ đầu tư.

Thanh Hoá: Nâng cao trách nhiệm của UBND các huyện trong quản lý nhà nước với dự án đầu tư xây dựng - Ảnh 1
Làm rõ vai trò, trách nhiệm của UBND cấp huyện trong quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng.

Theo nội dung công văn: Trong thời gian qua, một số dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch UBND tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Ban QLDA khu vực) làm chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn của huyện. Tuy nhiên trong quá trình triển khai có nhiều bất cập, tồn tại như: Một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh khiếu nại vượt cấp về quá trình tham gia đấu thầu các dự án, trong đó đã có dự án phải hủy đấu thầu; các Ban QLDA tổ chức triển khai dự án chậm (trong quá trình lập, trình phê duyệt dự án đầu tư, tiến độ thi công, giải ngân).

Bên cạnh đó, công tác quản lý dự án chưa đảm bảo yêu cầu chất lượng; năng lực QLDA còn hạn chế... qua tổng hợp, theo dõi cho thấy, chưa có vai trò, trách nhiệm của UBND các huyện trong quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các ban quản lý khu vực làm chủ đầu tư; Chủ tịch UBND một số huyện, thị xã, thành phố còn chưa tập trung, quan tâm chỉ đạo giải quyết những khó khăn, cũng như hoạt động QLDA của các Ban QLDA, đang coi đây là công việc độc lập về QLDA của các Ban QLDA và thuộc trách nhiệm quản lý, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo, cụ thể: Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng các huyện, thị xã, thành phố rà soát tình hình, kết quả, quá trình thực hiện, những khó khăn vướng mắc đối với công tác QLDA đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư các dự án trên địa bàn, từ đó đề xuất giải pháp thực hiện để nâng cao công tác QLDA; báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) trước ngày 05/12/2023.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ những quy định hiện hành, làm rõ vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của UBND cấp huyện trong quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các Ban QLDA khu vực làm chủ đầu tư. Trong đó làm rõ việc quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm của huyện về nguồn vốn tham gia của huyện trong dự án đầu tư, Ban QLDA là đơn vị cấp dưới trực thuộc UBND cấp huyện... Từ đó, đề xuất giải pháp thực hiện, để đảm bảo nâng cao hiệu quả thực hiện các dự án đầu tư. Báo cáo, tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/12/2023.

Đình Đông

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hoá: Nâng cao trách nhiệm của UBND các huyện trong quản lý nhà nước với dự án đầu tư xây dựng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Tin mới